Įvykusios parodos

Paroda pristatė krikščioniškomis temomis kurtą XX–XXI a. Lietuvos dailę, ji ženklina pakitusį dailininko ir religinio meno santykį. Dailininkas – ieškantis, individualus ir nepriklausomas. Kviečiame užsukti ir įsitikinti.

Autoriai: Juozas Zikaras, Max Band, Vytautas Ignas, Augustinas Savickas, Mykolas Paškevičius, Vaidotas Žukas, Vilmantas Marcinkevičius, Eugenijus Varkuliavičius-Varkalis, Liudvikas Natalevičius, Vidas Pinkevičius, Bronius Uogintas, Alfonsas Dargis, Antanas Tamošaitis.

Eksponuojami kūriniai iš Lietuvos išeivijos dailės fondo ir Parko galerijos rinkinių.​

Interviu apie parodą Kauno dienoje

NAUJASIS SANTYKIS

2019 10 29 – 12 07

religinė tema Lietuvos XX-XXI a. dailėje

Nuo pat Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo prieš 100 metų žymiausi kultūros veikėjai puoselėjo bažnytiniam menui skirto muziejaus idėją. 1935 m. duris atvėrė Bažnytinio meno muziejus. Deja, jo veikla truko neilgai. Antrojo pasaulinio karo suirutė muziejaus likimą pakreipė tokia pat tragiška linkme kaip ir visos valstybės: sukaupti eksponatai buvo išblaškyti skirtinguose muziejuose ir bažnytinėse institucijose, o dalis kūrinių pradingo visam laikui. Prasidėjus Atgimimui muziejaus rinkinį sudariusių vertybių paieškomis aktyviai užsiėmė prof. Laima Šinkūnaitė, kurios pastangomis 1999 m. atkurtas ir pats muziejus (dab. Kauno arkivyskupijos muziejus). Šias paieškas vėliau tęsė dr. Rima Valinčiūtė – Varnė. Per 19 atkurto muziejaus gyvavimo metų kolekcija buvo ne tik pildoma naujais kūriniais, bet ir senaisiais, priklausiusiais muziejaus rinkiniui iki karo. Pirmiausiai sugrįžo Kauno kunigų seminarijoje priglausti kūriniai, o 2016-2017 metais jų gretas papildė didelė gausa dailės ir tekstilės eksponatų, negandų metais išsaugotų kituose muziejuose: Vytauto Didžiojo karo muziejuje, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, Lietuvos nacionaliniame muziejuje ir Lietuvos dailės muziejuje.

Dėkojame jiems ir šioje parodoje visuomenei pristatome vertingiausius ir geriausiai išlikusius XVI-XIX a. skulptūros ir tapybos darbus, paskutiniu metu sugrįžusius į mūsų muziejų. Į ekspoziciją įtraukti ir jiems meninį kontekstą ar kompozicinę porą sudarantys kūriniai iš Arkivyskupijos muziejaus bei vienas, pasiskolintas iš Kauno arkikatedros. Besidomintiems Lietuvos senąja daile kai kurios eksponuojamos meno vertybės jau gerai pažįstamos iš menotyrinės literatūros ir ankstesnių parodų Vilniuje ir Kaune, kitos gi žiūrovams pasirodo po daugelio dešimtmečių pertraukos. Taigi šie nedingę skirtingų amžių ir stilių kūriniai vėl surinkti į vieną erdvę ir eksponuojami pastate, kur karo metais dar bandyta išgelbėti bažnytiniam menui skirto muziejaus idėją.

NEDINGĘ

2018 04 13 - 2019 10 20
išsaugoti bažnytinės dailės kūriniai

Parodoje kvietėme susipažinti su muziejuje saugomais dailės kūriniais iš įvairių Kauno arkivyskupijos bažnyčių. Diecezijos meninio paveldo pristatymui atrinkome seniausius ir vertingiausius muziejaus eksponatus. Į bažnytinio meno rinkinį iš šventovių jie atkeliavo savitais keliais ir skirtingais laikotarpiais (1935-1940, 1941-1944 ir nuo 1999). Parodoje eksponuoti kūriniai (XVI-XIX a.) perteikė Lietuvos bažnytinei dailei būdingus bruožus – profesionalių stilių ir liaudies meno jungtį. Paveikslų ir skulptūrų siužetai pasakojo žmonijos atpirkimo istoriją (Išganytojo kančia, mirtis ir prisikėlimas) ir reprezentavo kai kuriuos Lietuvoje populiarius šventuosius.

Ekspoziciją papildė interaktyvus Kauno arkivyskupijos žemėlapis, kuris susipažino lankytojus su visų 105 bažnyčių istorija, architektūrinėmis ir dailės vertybėmis. Tokiu būdų vienoje vietoje iš arti buvo galima pamatyti ne tik muziejuje saugomus kūrinius, bet ir didelę bažnyčiose išlikusio meninio paveldo dalį.

Iš praeities šiandienai

2017 09 19 - 2018 03 30