Petras Kalpokas „Madonna"

ŠVČ. M. MARIJAMADONA

Rima Valinčiūtė-Varnė

8/2/20231 min read

Po kelis dešimtmečius trukusių kūrybinių kelionių po Europą 1920 grįžęs į Lietuvą, Petras Kalpokas tėvynėje įsitvirtino kurdamas šventųjų paveikslus bažnyčių altoriams: Veliuonos, Kauno katedros, Vytauto Didžiojo. Pasak jo, „tai buvo atsakymas pasirodžiusiems spaudoje priekaištams, kad mūsų dailininkai nedirba religine tematika“.

Jo „Madonna Nr. 2“ (apie 1923) nebuvo skirta altoriui, todėl tapytojo laisvai interpretuota. It renesanso paveiksle Marija ilsisi saulėtoje žydinčioje pievoje, meiliai žaidindama Kūdikį.

Modeliu tapo Olga Dubeneckienė – baleto artistė, tapytoja, menininko mūza ir būsimoji žmona.

Kūrinys, persmelktas svaigaus įsimylėjimo būsena, kalba apie dievišką ir motinišką Meilę.

Kalpoko talentas buvo gaivi, šviesi, impresionistinė tapyba, ir šį kūrinį galima laikyti geriausiu Kalpoko religinės tematikos darbu.

Petras Kalpokas (1888-1945)

Madonna

Apie 1923. Drobė, aliejus