Šv. Kotrynos Sienietės mistinių patirčių TOP 3 nežinomo dailininko paveiksle

Darius Žukauskas, Rima Valinčiūtė-Varnė

4/29/20211 min read

Kotryna Sienietė (1347–1380) – Bažnyčios mokytoja, mistikė, dominikonų ordino vienuolė, paskelbta Europos globėja. Ji buvo nenuilstanti supriešintos visuomenės ir kariaujančios Europos taikintoja, įtikinusi popiežių Grigalių XI iš Avinjono sugrįžti į savo sostą Romoje. Europos valdovams ji priminė, kad krikščioniškomis vertybėmis besiremiančioje visuomenėje nesutarimus reikia spręsti ne ginklu, bet išmintimi.Paveiksle ji vaizduojama dominikonų ordino drabužiais, su erškėčių vainiku, dešinėje rankoje laikanti Krucifiksą, o iškeltoje kairėje – širdį. Dailininko pasirinkti atributai atskleidžia tris svarbius mistikės patyrimus.

Kartą vizijoje pasirodęs Jėzus pasiūlė Kotrynai rinktis aukso karūną arba erškėčių vainiką. Ji pasirinko paskesnį.

1375 m. maldoje prieš Krucifiksą šventoji patyrė viziją, kurioje iš Nukryžiuotojo gavo stigmas, dėl nuolankumo matomas tik jai. Stigmas vaizduoti meno kūriniuose drausta. Nors draudimo pažeidėjų pasitaikydavo, visgi mistinių žaizdų KA muziejaus kūrinyje nematyti.

Laikoma širdis primena Kotrynos patirtą širdžių apsikeitimą su Jėzumi. Kartą pasirodęs Viešpats atvėrė jos šoną ir išėmė širdį. Trims dienoms palikęs vienuolę be širdies, vėl pasirodęs Jėzus įdėjo jai savąją - vermiliono raudonio su spindinčia liepsna, Kotrynos žodžiais tariant, "tokia kaitria, kad materialioji, palyginti, atrodė tik kaip šaltas, negyvas daiktas!"

Nežinomas Lietuvos dailininkas
ŠV. KOTRYNA SIENIETĖ
XVIII a. II pusė.
Drobė, aliejus