Moderni Madona Šv. Kalėdoms

Rima Valinčiūtė-Varnė, Darius Žukauskas

12/22/20231 min read

Artėjančių Šv. Kalėdų proga "Modernios Madonos" parodoje suradome kalėdiškiausią eksponatą - Vytauto Ignatavičiaus-Igno grafinį darbą "Marija".

Dekoratyvumu, juodos ir balkšvos spalvos kontrastais pagrįstoje kompozicijoje įžvelgiame beveik visus kalėdinei scenai reikalingus elementus. Centre įkomponuota Dievo Motina, ant kelių laikanti Kūdikėlį Jėzų - gyvą Švč. Sakramentą. Ši simbolika pabrėžiama taurės pavidalu vaikelio figūroje ir apskritu nimbu, supančiu galvą, apskrita forma primenančiu Šv. Mišių ostiją. Visas Dangus (žvaigždė, mėnulis ir angelai) ir Žemė (piemenėlis su dūdele ir trys išminčiai su dovanomis, simbolizuojantys tris žemynus) atėjo pagarbinti gimusio Išganytojo. Apačioje dvi karvės - laisva tradicinio jaučio ir asilo variacija.

Vytautas Ignatavičius-Ignas studijavo Vilniaus dailės akademijoje,

1944 pasitraukė į Vokietiją, studijas tęsė Freiburgo dailės ir amatų mokykloje. 1950 persikėlė į JAV, kur dirbo įvairiose vitražo studijose, tapė, kūrė grafiką, dėstė.

Kūryboje persipina lietuvių tautosakos, etnografijos ir religiniai motyvai. Kompozicijos dažnai kompleksiškos, pasižymi vitražo struktūrai būdingu elementų išdėstymu, ryškus kontūras.

Vytautas IGNAS (Ignatavičius, 1924–2009)
MARIJA / MARY (iš ciklo „Lietuva“, 1977–1981)
1977. Popierius, linoraižinys
Dr. Rimos Valinčiūtės-Varnės nuosavybė